Westland

Activiteiten

Groei & Bloei Westland organiseert jaarlijks een aantal tuingerichte presentaties. Deze activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk. Niet-leden betalen € 4,00 toegang.

Deze activiteiten vinden doorgaans plaats in zalencentrum De Ontmoeting. De activiteiten van Groei & Bloei Westland zijn te vinden onder de Agenda op de website https://westland.groei.nl/agenda

Verder organiseren wij met regelmaat workshops en zijn wij actief tijdens de Nationale Tuinweek.

Jaarlijks is er meestal in maart een ledenbijeenkomst, waar de jaarstukken van het afgelopen jaar aan de orde komen. Deze bijeenkomst is opgesplitst in een formeel en informeel gedeelte. Tijdens het informele gedeelte vindt er altijd een leuke activiteit plaats.

Groene Leefomgeving

Al jarenlang is Groei & Bloei Westland bezig om meer GROEN in het Westland te realiseren. Ook landelijk zijn er stappen gezet rondom een groene leefomgeving. Groei & Bloei Westland maakt daarom dan ook deel uit van Platform Natuur-Westland.

Platform Natuur-Westland zet zich in voor een goed natuur- en groeibeleid. Essentieel voor goed  natuur- en groenbeleid is dat de visie(s) duidelijk zijn, richting geven en, naast een visionaire toekomst, concrete doelen stellen. Dat betekent duidelijke invulling van:  de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan, een Natuurvisie, een Groenvisie, een Bomenverordening (waarin o.a. kapbeleid, plantregels voor (particuliere) bomen, struiken, erfafscheidingen, e.d.), een Bomenfonds, een Bomenbank (voor tijdelijke opslag).
Een goed opgezette en ingevulde Natuurwaardenkaart met een gedragscode flora en fauna(wet), maakt duidelijk welke biodiversiteit tot in detailniveau aanwezig is op allerlei locaties. Dit is de leidraad voor alle beheersactiviteiten en ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente.
Lijsten met beschermde en waardevolle bomen, toekomstbomen, boomstructuren en bosplantsoen, spelen hierin ook een belangrijke rol. Zie:https://westland.groei.nl/activiteiten/groene-inspanningen

 

 

Manifest Iedereen heeft recht op een Groene Leefomgeving

Samenwerking
Groei & Bloei werkt op sommige vlakken samen met organisaties als Steenbreek, IVN, KNNV, Vogelbescherming, AVVN e.a. Een voorbeeld daarvan is de Steenbreek werkgroep De Levende Tuin (niet te verwarren met het VNG initiatief met dezelfde naam). Een van de resultaten van onze samenwerking is een update van de Verklaring 'Groen en Natuurlijk Nederland' die eerder was opgesteld. De Verklaring is nu het Manifest 'Iedereen heeft recht op een groene leefomgeving' geworden en richt zich op de gemeenteraadverkiezingen van 2022). Het Manifest wordt naar ruim 20.000 adressen verstuurd, te weten de lokale politieke partijen.

Link naar manifest Iedereen heeft recht op een groene leefomgeving!