Westland

Westland: Ledenbijeenkomst 29 maart 2023

Afdeling:

Westland

Datum:

29-03-2023


Kosten:

Gratis

Kosten lid:

Gratis

Locatie:

Ontmoetingskerk
Anjerlaan 47
2671 KH Naaldwijk

Route

Op woensdag 29 maart vindt na 2 jaar Corona weer een ledenbijeenkomst plaats. Locatie: zaal De Rank, Zalencentrum De Ontmoeting, Anjerlaan 47 te Naaldwijk. Deze avond begint om 20.00 uur met een kort officieel gedeelte. Daarna is er volop gelegenheid om onder het genot van een glaasje en een hapje met elkaar van gedachten te wisselen! Ook staat er een leuke activiteit op het programma; meer informatie volgt!

  Meer info:

  De uitnodiging en de stukken voor deze avond zullen t.z.t. aan de leden worden toegezonden. 

  Agenda Algemene Ledenbijeenkomst

  1. Opening en welkom door de voorzitter.
  2. Ontwikkelingen Groei & Bloei.
  3. Jaarverslag activiteiten 2022.
  4. Financieel jaarverslag 2022 & begroting 2023.
  5. Verslag Kascontrole Commissie en decharge van de penningmeester.
  6. Benoeming nieuw (reserve) lid Kascontrole Commissie.
  7. Ledenaangelegenheden.
  8. Rondvraag, ideeën leden, opmerkingen, etc.
  9. Sluiting.

   
  Aansluitend een gezellig samenzijn met:

  • een hapje en een drankje;
  • rond 22.15 – 22.30 uur afsluiting van de avond.

  Deze avond is alleen voor leden van afdeling Westland!