Activiteiten & Actueel

Kustvisie Westland van WBWK

Landelijke en Provinciale wet- en regelgeving en afspraken zoals het Kustpact, VRM, NNN, de Wet Natuurbescherming en Natura2000 zijn leidend en bepalend voor wat wel en niet mag langs de Westlandse kust. Gemeente Westland ontwikkelt daaronder een eigen Kustvisie Westland, aangevuld met het Bestemmingsplan kust en handhavingregels. In de lokale kustvisie Westland en het bestemmingsplan kust worden een aantal details nader geduid of uitgewerkt.

De Werkgroep Bescherm de Westlandse kust (WBWK) is van mening, dat we samen moeten zorgen voor en bijdragen aan de bescherming en het optimaal beheer van de kustnatuur. De natuur in Westland heeft veel meer respect nodig, maar ook versterking.

 

De werkgroep bestaat uit:

  • burgers
  • KNNV, afdeling Delfland
  • Werkgroep Leefbos WEstland
  • Stichting Vogels in het Westland, Jacco Duindam
  • Stichting Duinbehoud: vertegenwoordiger Jacco Duindam/Ton van Schie