Activiteiten & Actueel

Petitie LeefbosWestland aangeboden aan B & W Westland 15.11.2016

Handtekeningen gevraagd voor initiatief Leefbos Westland

Hieronder vindt u het verzoek van Aad van Uffelen om het ondersteuningsformulier in te vullen voor het realiseren van het Leefbos Westland (meer informatie verder op de pagina):

Beste leden van Groei & Bloei:

Steunt u ons, graag! Het kost u niets, dan alleen uw handtekening zetten zodat de gemeente het plan verplicht moet behandelen. Op het moment van aanbieding aan de gemeente maken we alle details van het LeefbosWestland bekend.  Wij hopen dat u behalve uw eigen handtekening ook minimaal 10 andere Westlanders wilt vragen te tekenen, op een apart formuliertje graag.

Dit kunt u indienen op Schepen 6   2671HN  Naaldwijk

Andere inleverpunten worden zo spoedig mogelijk op de facebookpagina LeefbosWestland vermeld.

Wij hopen dat u mee doet en zo snel mogelijk de formuliertjes wilt inleveren.
Wij streven er naar eind april alles formulieren met handtekening binnen te hebben.
Dan kan het nog voor het zomerreces aan de raad worden aangeboden.

Namens het initiatiefcomité LeefbosWestland

Aad van Uffelen

Het te ondertekenen formulier vindt u hieronder. Graag uitprinten en indien mogelijk door meerdere personen laten ondertekenen. Als u allemaal meehelpt, komen we snel aan het benodigde aantal ondertekenaars!

P.s.

U kunt de formulieren met handtekeningen ook inleveren bij: Schubertstraat 4, Naaldwijk

Persbericht Leefbos Westland d.d. 16 maart 2016 / Nationale Boomfeestdag


Wilt u dat ook, een nieuw bos midden in Westland, om te recreëren en als groene long in onze
volgebouwde gemeente en ook om te begraven? Dat kan, er is een plan.
Westland kan in 2030 van minst groene, een mooie groene gezonde gemeente zijn, waar het
fijn is te wonen, werken en waar kinderen gezond op groeien. Hoe mooi past dat in het
beleid om een duurzame gemeente te worden en wat een prachtig promotieargument van
Westland. Dit plan is een bijdrage aan de Nationale Boomfeestdag 2016


Groene levenskracht
Groen is levenskracht, essentieel voor alle leven op aarde. Door klimaatproblemen,
hittestress en wateroverlast is meer groen van levensbelang. Een klimaatbos, meer bomen
en groen, het is nodig in de transitie naar een duurzame gemeente en verbetering van de
leefkwaliteit en gezonde lucht. Economisch gezien is groen belangrijk omdat dit de
aantrekkelijkheid van het gebied vergroot, de waarde van huizen stijgt, de gemeente meer
inkomsten heeft en mensen gezonder worden, dus minder zorgkosten voor de gemeente.
Een bos moet bereikbaar zijn, tussen de mensen, een bos voor iedereen. Ook voor het
toerisme en recreatie, wandelaars, mountainbikers, paardenliefhebbers e.d. is meer groen
van levensbelang. Veel goede redenen om te vergroenen en dit bos aan te leggen.
Met dit unieke leefbos neemt het aantal vierkante meters groen per inwoner met enkele
meters toe, zelfs dan nog is Westland arm aan groen. Maar elke stap in de goede richting
verbetert het leef‐ en woongenot en de leefbaarheid, de economische kwaliteit en waarde.
Samenwerken voor dit leefbos met Natuurmonumenten en/of het Zuid Hollands landschap,
biedt kansen om eeuwig blijvend groen te ontwikkelen en optimaal te beheren.


Dit is de filosofie van 'De Groene Stad' : 'Goed Groen'

 Gaat sociale verloedering tegen
 Is een deeloplossing voor lucht‐ en waterproblematiek
 Maakt het gebied attractiever
 Groen stelt economische ontwikkeling van het verstedelijkte gebied veilig.
Bos en natuur per Nederlander in 2014
Nederland behoort tot de minst groene landen van de EU. In de Randstad is er gemiddeld
104.7 m2groen per inwoner. Gemeente Westland heeft slechts 25 m2groen per inwoner en
dat groen is slecht bereikbaar omdat het niet dicht bij de mensen ligt. En groen is nog geen
natuur!
(het Nederlands landelijk minimum is 75 meter en de VN schrijft als leefminimum 48 meter
voor)
Het leefbos Westland
Dit is een bospark met een unieke collectie bomen. En veel struiken, heesters, vaste planten,
water, grassen, stinzeplanten en varens. Het kan er in harmonie groeien zodat een prachtige
biodiverse omgeving ontstaat. Het is een natuurbos, maar ook een wandelpark waar mensen
in alle jaargetijden kunnen genieten van de variatie aan groen, bloemen en kleuren, men kan
er wandelen, sporten en tot rust komen.
Natuurbegraven
Het is ook een bijzondere natuurbegraafplaats. Een plek met een eigen boom welke al bij de
geboorte kan worden geplant. Een prachtig levenspunt om tot rust te komen in een jachtig
leven, te praten, denken, schrijven of dichten, te mediteren en te worden begraven.
Steeds meer gemeenten hebben een natuurbegraafplaats dat gelijk park is of gewoon wilde
natuur. Geen kort gemaaid gras, maar een echte natuurbegraafplaats met wandelfietspaden.
Een groene plek in een kale industriële wereld van glas, beton en staal waar
mensen weer mens kunnen zijn in een klein stukje natuurpark.
Het leefbos wil hoogwaardig groen bieden om van de geboorte tot de dood te genieten van
het groen, de bloemen en planten en vooral ook van de rust en de schone lucht. En u levert
al vanaf de geboorte, als u een boom plant voor uw kind, een bijdrage aan natuurbehoud en
een leefbare omgeving. Onder uw eigen boom rusten tijdens het leven en na de dood, wie
wil dat niet?
Weet dat dit unieke bos van 50 ha. slechts 0,55 % van het Westlands grondgebied omvat,
het is lang niet toereikend om al het verloren groen dat is gekapt voor woningbouw,
bedrijven en wegaanleg te compenseren. Als we dat zouden doen dan zou het bos minstens
250 ha. groot moeten zijn. Er is geen reden te bedenken dit bos niet aan te leggen.
Belangstelling, wilt u meer weten, wij leggen het u graag uit.
Vraag het gratis document Leefbos Westland aan.
Stuur een mail naar: leefbos westland
bomenwestland@gmail.com
Dit plan is een burgerbijdrage voor Nationale boomfeestdag 2016 voor de gemeente
Westland.
Wij hopen dat het een breed gedragen burgerinitiatief mag worden

Persbericht Leefbos Westland

meer

Voor t.v. beelden van de Kinderparty klik op: www.youtube.com/watch

22
Feb
Een groen visioen - Blik op de tuin (890)
20
Feb
Paars Gras