Activiteiten & Actueel

De biodiverse herfsttuin

De biodiverse herfsttuin

Zomer?

Per 1 september heeft de meteorologische herfst een einde gemaakt aan de zomer van 2010. Zomers zijn altijd veel te kort en soms lijkt het zelfs of het helemaal geen zomer is geweest. Dat is allemaal niet zo vreemd, want de laatste jaren is juist dit jaargetijde nogal grillig. Terwijl juni een droge maand was, tapte juli al uit en ander vaatje. In augustus was extra water geven aan de planten in de tuin er al helemaal niet bij en ook de kuipplanten hadden geen gebrek aan vocht door de vaak zware regenbuien. Valt er normaal in de maand augustus 62 mm, in augustus 2010 was dit 170 mm. Volgens het K.N.M.I., was in de meetreeks van ruim honderd jaar, alleen de maand augustus in 2006 met 185 mm nog natter. Of het een mooie zomer was, laten we daarom maar in het midden. Wellicht is er nog een ouwewijvenzomer op komst waarin we nog van wat mooie dagen kunnen genieten.

De tuin in de herfst

Om ook te kunnen genieten van een mooie herfsttuin is enige plantenkennis onontbeerlijk. Die is nodig om de borders juist in dit jaargetijde nog een spannende aanblik te geven. Vaak ontbreekt deze kennis. Het bijkomende gevolg hiervan is, dat de mens vaak kiest voor de weg van de minste weerstand. Dit geeft als resultaat veel steen en weinig groen in de tuin, niet alleen in de herfst, maar ook in alle andere seizoenen. In het internationale jaar van de biodiversiteit zouden we juist moeten proberen onze tuin zo in te richten, dat de natuur er in al zijn facetten aanwezig is. Biodiversiteit is misschien een moeilijke term, maar is niets meer dan de aanwezigheid van allerlei soorten leven, waardoor de natuur in balans blijft. Door de verstening van onze tuinen komt de biodiversiteit onder druk en onze groene omgeving in gevaar. Een bijkomend probleem van deze verstening is, dat veel hemelwater in het riool verdwijnt en niet in de bodem terecht komt. Daarom is het misschien goed om te kijken op welke manier we een tuin kunnen realiseren, die in de herfst ook nog mooi is, niet te veel onderhoud vergt en vol leven zit. De oplossing is wellicht een natuurrijke, biodiverse tuin.

Een tuin voor de zintuigen

Een natuurrijke tuin is allerminst een tuin die er rommelig uit moet zien. Ook bij een natuurrijke tuin hoort een ontwerp, waarbij rekening is gehouden met de wensen en eisen van de tuinbezitter. Vormtechnische aspecten en een goede ruimtelijke indeling zijn hierbij vanzelfsprekend. Een verschil is echter dat er ook rekening wordt gehouden met de voedselbehoefte en leefmogelijkheden voor dieren, insecten, amfibieën en planten.

Een natuurrijke tuin is een tuin die alle zintuigen prikkelt. Wie wil er nu niet genieten van het scharrelen van een egel in het struikgewas, het gezang van vogels of het ruisen van grassen. En wat te denken van het eten van zelf geteeld fruit, heerlijke geuren of het plonsen van een kikker in het water. In een natuurrijke tuin valt wat te beleven en er is voor iedereen, oud en jong, wel iets te ontdekken. Nodig zijn alleen wat dichte struiken, waarvan een aantal besdragend (lijsters zijn hier bijvoorbeeld dol op) en een (hoge) boom als aanvliegplek. Verder zijn wat bloeiende planten gewenst die insecten lokken, wat klimplanten voor vogels om in te nestelen, zonnige en schaduwplekken en als er ruimte voor is iets met water. Bloeiende planten lokken insecten, die op hun beurt het voedsel vormen voor insectenetende vogels en zaad vormende planten dienen als voedsel voor zaadetende vogels. Door te zorgen voor zoveel mogelijk variatie, komt iedereen in de tuin aan zijn trekken en ontstaat een natuurlijk evenwicht, waar plagen en ziekten geen kans krijgen.

Inheems en uitheems, maar vooral biodivers

Het maken van een gevarieerde keuze resulteert bijna vanzelf in een beplantingsplan met bloei in elk seizoen. Verstandig is om ook te kijken naar het onderhoud van de planten. Door te kiezen voor planten die gemakkelijk in het onderhoud zijn, weinig water nodig hebben en ongevoelig voor ziekten en plagen, ontstaat een duurzame en onderhoudsvriendelijke plantentuin.

In een natuurrijke tuin komen vooral inheemse planten voor d.w.z. planten die hier van nature voorkomen, zoals eik, hulst en kardinaalsmuts. Deze planten hebben minder last van ziekten en plagen. Een aantal voorbeelden van inheemse vaste planten zijn: Crambe maritima (zeekool), Lythrum salicaria (grote kattenstaart), Salvia pratense (veldsalie), Hypericum perforatum (Sint Janskruid) en Dipsacus fullonum (kaardebol).Daarnaast kunt u ook kiezen voor uitheemse planten, waaronder grassen en bloeiende vaste planten zoals Helianthus (aardpeer), Eupatorium (leverkruid), Persicaria (duizendknoop), Aster en Helenium (zonnekruid). Dit zijn planten die juist in de herfst voor het nodige spektakel kunnen zorgen. Een mix van beiden is ook mogelijk en eigenlijk voor de biodiversiteit nog beter, want met alleen uitheemse planten zullen inheemse vlinders en insecten moeilijk in uw tuin kunnen aarden.

Belangrijk is in ieder geval dat alle planten daar te plaatsen waar ze van origine het beste groeien. Zo houdt een moerasplant niet van droge grond en een varen zal beter in de halfschaduw gedijen.

Opruimen uitstellen tot het voorjaar

Ongeacht uw type tuin is het in het kader van het behoud van de biodiversiteit belangrijk om in de herfst afgevallen bladeren te laten liggen. Dit blad beschermt planten tegen vorst. Laat u ook afgestorven planten met rust, want voor insecten zijn dit goede overwinteringplaatsen. Afgevallen fruit dient verder als maal voor vogels en vlinders. Een hoekje met snoeihout of tuinafval biedt mogelijkheden voor padden, muizen en egels om te overwinteren. Met het oog op de naderende winter is het misschien ook leuk om voor huisvesting voor een aantal vogelsoorten te zorgen.

Wilt u meer weten over het realiseren van een natuurrijke tuin, steekt u dan uw licht eens op tijdens de Groei & Bloei markt van 23 september a.s. in de Ontmoetingskerk aan de Anjerlaan in Naaldwijk. Het thema van deze informatieve markt is: ‘Biodiversiteit’. Tijdstip: 19.00 – 22.00 uur. Tot dan en een fijne herfst toegewenst!

Anneke

Krantenberichten

Duurzame Dinsdag 7 september 2010

Duurzame Dinsdag, de dag dat de samenleving met antwoorden komt, vindt dit jaar alweer voor de 12e keer plaats. Op 7 september 2010 ontvangt demissionair minister Verburg (LNV) het Duurzame Koffertje, gevuld met een analyse op basis van alle ingediende initiatieven en de initiatieven zelf. Daarnaast onderscheidt demissionair minister Huizinga (VROM) een aantal individuen die zich al jaren inzetten voor een duurzamere samenleving met de enige duurzame onderscheiding in Nederland: het Duurzame Lintje.

Gabe van Wijk, jongerenvertegenwoordiger duurzame ontwikkeling naar de Verenigde Naties, overhandigt op 7 september het Duurzame Koffertje aan demissionair minister Verburg (LNV). In het koffertje bevindt zich naast alle ingediende initiatieven, een analyse van deze initiatieven. Op basis van de belangrijkste boodschappen uit deze analyse krijgt het kabinet een aanbeveling hoe tot een duurzamere samenleving te komen en hoe de overheid een rol kan spelen om de juiste voorwaarden te creëren voor duurzaam initiatief.

Daarnaast onderscheidt demissionair minister Huizinga (VROM) een aantal individuen die zich al jaren inzetten voor een duurzamere samenleving met een Duurzaam Lintje. Vorig jaar werd niemand minder dan Prinses Irene gehuldigd.

Door een initiatief in te dienen wordt jouw initiatief onderdeel van het Duurzame Koffertje. Jouw initiatief wordt meegenomen in de analyse. Je neemt deel aan het wedstrijdelement van Duurzame Dinsdag, waarbij je kans maakt op prijzen ter ondersteuning van jouw initiatief en je wordt uitgenodigd voor het evenement op 7 september.

Heb jij dus een goed, duurzaam idee? Ken jij iemand waarvan jij denkt: die verdient nou echt een Duurzaam Lintje? Meldt dan jouw initiatief aan of nomineer diegene voor 1 juli op www.duurzamedinsdag.nl. Ook vind je hier meer informatie over Duurzame Dinsdag. Tot 7 september!

 

Groei & Bloei Westland partner van Coalitie Biodiversiteit

Biodiversiteit

Het jaar 2010 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit. Het Internationale jaar om de soorten op aarde te redden. Biodiversiteit is de verscheidenheid aan planten, dieren, vogels e.d. op aarde. Het gaat om de soorten in een regio en dat wordt bepaald door de aanwezige ecosystemen in een gebied. Biologen schatten de totale hoeveelheid verschillende levensvormen op ongeveer 40 miljoen soorten, 4 miljoen zijn er bekend. De biodiversiteit staat sterk onder druk. Het aantal soorten neemt snel af. Zo waren er in Nederland in 1950 nog 1400 soorten hogere planten. Sindsdien zijn hiervan 70 uitgestorven en zijn 500 in aantal/oppervlakte ernstig achteruit gegaan en bedreigd. Het aantal broedvogels is in dezelfde periode met een derde afgenomen.

Er wordt gewerkt aan een Ecologische Hoofdstructuur om de afname van de biodiversiteit in Nederland af te remmen. Dit beleid is gebaseerd op de eilandentheorie die stelt dat een groter aaneengesloten natuurgebied een relatief grotere biodiversiteit heeft. Natuurgebieden kunnen ook met kleine corridors zoals ecoducten aaneengesloten worden. Verbindingen maken is cruciaal.

Doen   http://2010.biodiversiteit.nl/

Voor het behoud van de biodiversiteit moet er op alle niveaus worden samengewerkt: door overheden, bedrijfsleven, de maatschappij en burgers. Over de hele wereld zijn organisaties daar actief mee bezig.

In het Internationale Jaar van de Biodiversiteit 2010 gaat het om prestaties. Er moet een fundament komen waarin kennis over de betekenis en het belang van biodiversiteit wordt samengebracht.

De rol van Groei & Bloei afdeling Westland

Met het oog op het behoud van de biodiversiteit vindt Groei & Bloei afdeling Westland het belangrijk om een steentje bij te dragen. Daarom heeft afdeling Westland zich aangesloten bij de coalitie Biodiversiteit 2010. De partners van de Coalitie leveren in 2010 een concrete bijdrage aan bewustwording en het creëren van draagvlak én bieden handelingsperspectieven aan burgers, bedrijven en overheden voor behoud en versterking van biodiversiteit. Een van de te organiseren acties terzake zal de Groei & Bloei infomarkt zijn (hierover volgt later in het jaar meer informatie).

In aanloop naar deze markt op donderdagavond 23 september a.s. met het thema: ‘Biodiversiteit’ zal afdeling Westland in de komende maanden op diverse manieren de aandacht van de zowel de inwoners als de gemeente Westland voor dit onderwerp vragen.

In de directe ruimte om ons heen kan een ieder, als particulier, al een bijdrage leveren aan het behoud van biodiversiteit. Vogelvriendelijke beplanting, het plaatsen van vogelhuisjes en insectenhotels, oorwurmhuisjes zijn voorbeelden van een geringe bijdrage met een hoog rendement. Andere onderwerpen die in een rol spelen bij het tegengaan van de verdere verstening van onze tuinen zijn: de aanleg van natuurlijke bloemrijke en gevarieerde tuinen; de aanleg van natuurlijke hagen / erfafscheidingen en de aanleg van groene, levende daken, daktuinen, terrasplanten e.d.

Ook gemeente Westland kan een rol spelen in het behoud van biodiversiteit door te zorgen voor:

  •  Meer openbaar groen in een gevarieerde vorm.
  • Aanleg van natuurlijke wilde gemengde hagen (geen strakke snoeihagen). 
  • Aanleg van natuurlijke oevers. 
  • Aanleggen van natuurlijke groenstroken en deze minder vaak maaien. 
  • De gemeente moet een variatie aan bomen, struiken en planten toepassen. waarmee vlinders, insecten e.d. een betere leefomgeving vinden. 
  • Het Westlands algemeen groen optrekken naar de landelijke minimum norm van 75 meter per woning, het is nu 20 meter. Zie VROM. Per woning is er nu 20 meter groen in het Westland, het slechtste cijfer van Nederland. Den Haag heeft 50 meter per woningDe landelijke Richtlijn = 75 m2 groen per woning minimaal. De discussie over de hoeveelheid groen komt voort uit de Nota Ruimte. Deze nota geeft aan dat de verhouding tussen rood en groen meer in balans dient te zijn. Als richtlijn voor nieuwe uitleglocaties wordt 75 m2 groen per woning aangegeven[1][2]. De overheid rekent erop dat gemeenten bij de opzet van nieuwe uitleglocaties dit richtgetal zullen hanteren.
  • Groene natuurlijke taluds. 
  • Aanleg van mini bosjes met bomen, struiken en wilde planten, op verloren hoekjes grond.
  • Geluidwallen met planten laten begroeien. 
  • Bestrijden van aliens: exotische planten, dieren en insecten, die met bloemen en plantenhandel hier zich vestigen zoals: Ambrosia, grijze eekhoorn,  parkieten, kraaiensoort, Amerikaanse rivierkreeft,  tijgermug, boktor e.d.

Een paar belangrijke websites voor meer informatie:

http://2010.biodiversiteit.nl

Centrale site met informatie en inschrijven voor plannen. Biodiversiteit.nl is de toegang naar activiteiten, instellingen en programma's die te maken hebben met biodiversiteit in 2010.

http://nl.wikipedia.org/wiki/

BiodiversiteitAlgemene info over biodiversiteit

http://www.biodiversiteit.com/

Wat is biodiversiteit, voor jongeren

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=19371

http://www.biodiversiteitgeeftjelevenkleur.nl/

http://www.ecnc.org/publications/technicalreports/biodiversiteit-werkt-in-de-regio?PHPSESSID=3a5c052264ba28ea96b793e13fc817d2

http://www.greenfacts.org/nl/biodiversiteit/index.htm

http://www.ekosofia.org/Patrick

http://www.nd.nl/artikelen/2007/augustus/24/betonnen-tuin-verstikt-de-stad

http://www.degroenestad.nl/cgi-bin/neosense.exe/fijnstof_T&L.pdf

http://www.groeneruimte.nl/dossiers/groen_en_luchtkwaliteit/home.html

http://www.richtpunt2012.nl/achtergronden/

http://www.snm.nl/page.php?pageID=88&itemID=741&itemJaar=2007&themaID=1

http://www.cornan-ecovillage.nl/vve.html

http://www.avvn.nl/avvn/avvn/natuurlijk-tuinieren/

http://wikis.irion.nl/milieuhulp/index.php/Hoofdpagina

 

 

 

 

 


 

 

meer

Voor t.v. beelden van de Kinderparty klik op: www.youtube.com/watch

22
Feb
Een groen visioen - Blik op de tuin (890)
20
Feb
Paars Gras