Activiteiten & Actueel

Historie Nationale Zomerbloemententoonstelling/relatie Groei & Bloei

Ieder jaar vindt in de Oude Kerk in Naaldwijk de Nationale Zomerbloemententoonstelling plaats.  

Vanaf het eerste uur is Groei & Bloei afdeling Westland betrokken bij de organisatie van de Nationale Zomerbloemententoonstelling. De eerste Zomerbloemententoonstelling vond plaats van 6 tot en met 8 augustus 1986. In die tijd kende het Westland in maart een jaarlijkse bloemententoonstelling in de bloemenveiling CCWS  in Honselersdijk met de naam: ‘Westland 19NU’’. Basis van deze show was de VKC-keuring van een breed scala van tuinbouwproducten. In die zelfde periode ontwikkelde zich de teelt van zomerbloemen onder glas. Omdat hun producten pas later in het jaar op de markt kwamen, hadden de zomerbloementelers geen mogelijkheid om hun assortiment in deze show te promoten.

Tegelijkertijd zochten ondernemende winkeliers in de kern Naaldwijk naar een mogelijkheid om hun feestweek aan het eind van de vakantieperiode te versterken. Van het een kwam het ander en in samenwerking met Groei & Bloei afdeling Westland (voorheen KMTP), de NTS werkgroep Zomerbloemen, de winkeliersvereniging en de  kerkvoogdij van de Oude Kerk is vervolgens de eerste gratis Zomerbloemententoonstelling georganiseerd.

Realisatie was mogelijk door sponsors in geld en middelen en de inzet van vrijwilligers onder professionele leiding. Basis van de tentoonstelling is vanaf het begin de VKC-keuring geweest. Een breed assortiment zomerbloemen in combinatie met groente vormden samen met een stuk cultuur een mooie mix in een sfeervolle en historische omgeving.

Het publiek zag de tentoonstelling jaarlijks mooier en groter groeien, totdat in 1995 de initiatiefnemers aangaven de organisatie niet meer op verantwoorde wijze te kunnen dragen. Stoppen met de tentoonstelling, omdat kwaliteitsverlies onacceptabel was, bleek het enige dat restte. De vele teleurgestelde reacties vanuit het publiek hadden tot gevolg, dat een aantal vooraanstaande ondernemers uit Naaldwijk de tentoonstelling te hulp kwamen. Hierdoor is de organisatie in 1996 in" een aparte stichting ondergebracht.

De tentoonstelling is hierna in dezelfde succesvolle formule verder uitgegroeid tot hét podium om landelijk de resultaten van kwaliteitsverbetering en innovatie van zomerbloemen te presenteren. Dit resulteerde op 22 mei 2008 in het ‘nationaal gaan’ van de Zomerbloemententoonstelling door ondertekening van de erkenning van het Comité van Aanbeveling. Dit comité is een afspiegeling van de meest betrokken organisaties uit de land- en tuinbouw. Sinds die datum spreekt de organisatie met trots over de Nationale Zomerbloemententoonstelling!

 

 

 

 

meer
15
Jul
Volkstuin: het gewas bij de buren…….
07
Jul
bloemen, bijtjes en vlinders